Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Novi Pazar - elektronski dnevnik


Škole koje žele da kupe program Elektronski dnevnik mogu da se obrate na telefon: 064 488 2015, autor Nenad Femic,dipl.inz.

Škola dobija:

Linkovi:

SMS i email servis za roditelje

SMS servis

Sms obaveštavanje roditelja najmanje 2 puta mesečno o uspehu, izostancima, roditeljskim sastancima, važnim događajima za roditelje i školu (slično poput informisanja klijenata banki o uplati novca na tekući račun). Stalna informisanost roditelja.


Email obaveštavanje roditelja o uspehu, izostancima, roditeljskim sastancima, važnim događajima za roditelje i školu
Masovno i pojedinačno slanje sms i email poruka na adresu roditelja