Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Novi Pazar - elektronski dnevnik


Škole koje žele da kupe program Elektronski dnevnik mogu da se obrate na telefon: 064 488 2015, autor Nenad Femic,dipl.inz.

Škola dobija:

Linkovi:

Elektronski dnenvik - prijava roditelja na internet servis
Za roditelja
PRIJAVA NA ELEKTRONSKI DNEVNIK
MATICNI BROJ:
PINKOD:

Autor aplikacije: Nenad Femic, dipl.ing
Telefon:064 488 2015