Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Novi Pazar - elektronski dnevnik


Škole koje žele da kupe program Elektronski dnevnik mogu da se obrate na telefon: 064 488 2015, autor Nenad Femic,dipl.inz.

Škola dobija:

Linkovi:

Informisanje roditelja o uspehu učenika putem sms porukama

Elektronski dnevnik - Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Novi Pazar

Obaveštenje roditelja putem sms poruka

Poštovani roditelji,

U cilju unapređenja i stalne informisanosti roditelja o uspehu i vladanju učenika, Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Novi Pazar implementirala je školski informacioni sistem koji obuhvata automatski sistem obaveštavanja roditelja 2 puta mesečno putem sms poruka Pored toga, informisanje podrazumeva završni uspeh učenika, na kraju polugođa i kraju školske godine, datumu održavanja roditeljskih sastanka i dr. Obaveštavanje o radu učenika je analogno obaveštenju koje pružaju banke svojim klijentima o dospeću rata kredita, uplati novca na tekuči račun i dr. putem sms poruka

Prijava za SMS SERVIS: Kontaktirati razrednog starešinu.