Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Novi Pazar - elektronski dnevnik


Škole koje žele da kupe program Elektronski dnevnik mogu da se obrate na telefon: 064 488 2015, autor Nenad Femic,dipl.inz.

Škola dobija:

Linkovi:

Svedočanstva- Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Novi Pazar

Svedočanstva- Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Novi Pazar

Štampanje svedočanstava iz programa elektronski dnevnik, bez kucanja teksta. Dovljno je samo odabrati učenika, i pokrenuti štampanje svedočanstva. Podešavanje margina za odabrani štampač je pomoću strelica, odnosno vizuelno. Pored štampanja svedočanstva, moguće je štampati diplome za četvrti i treći stepen stručne spreme. Prilikom štampanja svedočanstva možete izvršiti pretragu baze po nazivu odeljenja, po idučeniku, po idodeljenju, po mestu, po opštini, imenu, prezimenu, smeru i dr. Možete izvršiti filtraciju podataka tako da bazu za štampanje svedočanstva koja se odnosi na sve učeniku određene škole svedete na određeno odeljenje recimo, II-15, i štampate svedočanstva za učenike istog odeljenja.