Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Novi Pazar - elektronski dnevnik


Škole koje žele da kupe program Elektronski dnevnik mogu da se obrate na telefon: 064 488 2015, autor Nenad Femic,dipl.inz.

Škola dobija:

Linkovi:

Unos ocena u elektronskim putem

Elektronski unos ocena - Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Novi Pazar

Ocene unose predmetni profesori elektronskim putem. Svakom nastavniku je dodeljen korisnički nalog i šifra(password) pomoću koje se povezuje na sistem za ažuriranje. Prilikom prijavljivanja vrši se autentifikacija i autorizacija naloga tako da svaki profesor može da ažurira samo svoje predmete. Unos ocena je jednostavan i ništa teži od unos ocena na način kako unose profesori ocene u školski dnevnik. Prilikom unosa ocena, predmetni profesor ima uvek ispred sebe prosečnu ocenu za odabrani predmet u odabranom odeljenju kojem predaje.